Ovntørring af brænde

Forskelle på luft- og ovntørring

Det er en udbredt misforståelse at ovntørring er lig med mere tørt brænde. Det er desværre langt fra altid tilfældet.
Når brænde ovntørres, kan man sammenligne det med en kage i ovnen. Hvis man bager en kage i 10 minutter, vil skorpen ligne noget, der er bagt. Men hvis kagen stadig er flydende indeni, så er det jo åbenlyst, at det er blevet bagt i for kort tid.

Det samme gør sig gældende med træ, der ovntørres. Hvis ikke det bliver ”bagt” længe nok, vil det stadig være vådt indeni. Desværre er det standard på brændemarkedet at tørre brændet i 3-5 dage ved 70-80 grader Celcius. Så opnår brændet en tør skorpe, men inde i træet er der masser af vand. Vi betaler vore leverandører for at tørre brændet til det er HELT tørt. Det kan tage op til 11 dage, afhængig af træsort.
Når du skal kontrollere
om dit ovntørrede brænde er ordentligt tørt, kan du med fordel læse vores vejledning til kontrol af brændet her.

Ved lufttørring vil forskellen på fugtighed indeni og udenpå ikke være så stor, da fordampningen foregår langsomt.

Er der ikke nogen fordele ved ovntørring? Jo, det er der: Ved ovntørring slår man svampesporer ihjel. Det kan på ingen måde anbefales at hive brænde med mug på ind i stuen. Læs mere herom hos Astma- og Allergiforbundet her.