Ofte stillede spørgsmål

Hvad er forskellen på et brændetårn og et palletårn?

- der er ingen forskel. Den eneste grund til at vi annoncerer med begge dele, er for at potentielle kunder der søger på google, kan finde os uanset hvad de har søgt efter.

Må jeg brænde selve palletårnet?

- Vi producerer selv vores palletårne og der er ikke tilsat noget som helst. Du kan med god samvittighed skære det op til optændingsbrænde. Da pallerne ofte er lavet af nåletræ (som indeholder en del harpiks), skal du dog undlade at bruge det i forbindelse med madlavning. Hvis du ikke vil skære det op, kan du forære det til en som gerne vil have det, eller på anden måde bortskaffe det. Vi kan ikke tilbyde at afhente det, da det er for dyrt i fragtomkostninger.

 

Hvad er forskellen på ovn- og lufttørret brænde?

Hos mange forhandlere er det et spørgsmål om hvorvidt brændet er klar til brug eller ej. Det er ikke tilfældet hos Dansk Brændesalg. Vi sælger brænde der er klar til brug ved ankomsten til kunden, dvs. max 18 % fugtighed, ofte lavere.
Der er dog stadig væsentlige forskelle på luft- og ovntørret brænde. Ovntørret brænde er endnu mere tørt end lufttørret brænde. Ovntørret brænde har generelt ikke synligt skimmel, det har lufttørret som regel.
Vi bruger i øvrigt kun overskudstræ fra produktionen til at ovntørre brændet med (ende-stykker, savsmuld, flis), så vi ikke belaster miljøet unødigt.

Hvor tørt skal brænde være?

Brænde bør aldrig overstige 18% fugt. Hvis du fyrer med brænde der er 30 %, er udnyttelsen reduceret til kun 39% - det er dårlig økonomi! Forureningen øges samtidig dramatisk. Med andre ord; der er kun tabere, hvis du fyrer med vådt træ!
Desværre sælges der meget brænde, som ikke er helt tørt, det gælder især ”lufttørret”, men desværre også ”ovntørret”, som ofte måler 25 % eller mere. Det er meget vigtigt at brændet er tørt, inden du fyrer med det. Tørt brænde giver en meget bedre forbrændingsøkonomi, er nemmere at tænde op i, brænder bedre og forurener mindre end fugtigt brænde. Hvis du fyrer med fugtigt brænde får du mere sod i skorstenen og risikerer løbesod, der i værste fald kan ende med skorstensbrand. Fyr derfor kun med tørt brænde. En fugtmåler kan købes for under 100 kr. og er din sikkerhed for at du har fået leveret tørt brænde, for god fyringsøkonomi og for at undgå unødig forurening. Flæk brændet og mål forskellige steder på den flækkede side. Gennemsnittet bør ikke overstige 18% og intet sted bør du måle over 22%. Der er ingen undskyldning for at fyre med vådt brænde! Det forurener og giver meget dårlig fyringsøkonomi.
 

Hvor tørt er brænde fra Dansk Brændesalg?

Det er 100 % klar til brug ved leveringen, dvs. du kan fyre med det med det samme. Vores ovntørrede brænde indeholder maksimalt 16 % fugt, men ofte mindre. Ekstremttørret brænde maksimalt 12%. I øvrigt brænde maksimalt 18%. Dansk Brændesalg er certificerede og anbefalede af samtlige danske brændeovns producenter. Det er din garanti for at vores brænde er den bedste kvalitet. Den anbefaling er selvfølgelig væsentlig for os - og det er logisk at vi gør os umage for at beholde den. Vi garanterer at brændet maksimalt indeholder 16/18% vand og oftest en del mindre. Jo mindre vand, jo bedre forbrændingsøkonomi og renere forbrænding. Det er sundt for både din pung og miljøet.

Hvilken træsort skal jeg vælge?

Du må kun fyre med ubehandlet, rent og tørt brænde/træ. Hvilken træsort du skal vælge kommer an på om du har brændeovn eller åben pejs - og hvad dit behov er. Herunder kan du se de forskellige brænde sorters karakteristika:

Blandet løv: Generelt fraråder vi køb af blandet løv. Det er billigt at købe, men dyrt at fyre med. Brændværdien i blandet løv er generelt meget lavere end i de andre gængse løvtræssorter. Det brænder derfor meget hurtigt. Brændværdi: varierer, men er generelt 400-450 (kg per m3 tørstof)

Birk: Birk er en smuk træsort, der brænder med en flot flamme og dufter dejligt. Det er anbefalet til åbne ildsteder, altså åben pejs eller bål. Skal du lave mad over brændet er birk også godt. Birk er nemt at tænde op i. Brændværdi: 540 (kg per m3 tørstof)

Ask: Ask er rigtig godt til brænde. Det er nemt at tænde op, og brænder i forholdsvis lang tid. Ask dufter godt. Brændværdi: 570 (kg per m3 tørstof)

Eg: Eg har samme brændværdi som ask, men har ellers andre karakteristika. Eg er sværere at tænde op i end ask, det brænder til gengæld længere. Eg er ret syreholdigt og røgen lugter derfor surt. Hvis du har naboer der kan blive generet af røgen, bør du ikke vælge eg. Eg danner nemt skimmel, hvis det udsættes for fugt. Eg er oftest billigt i forhold til brændværdi. Brændværdi 570 (kg per m3 tørstof)

Bøg: Bøg er godt brænde. Det brænder langsomt og er den træsort vi sælger mest af. Brændværdi: 580 (kg per m3 tørstof).

Avnbøg: avnbøg er brændet til de magelige. Avnbøg er meget tungt og brænder derfor meget langsomt. Det er den tungeste og langsomst brændende træsort vi har. Avnbøg er lidt sværere at tænde op i og stiller lidt større krav til din brændeovn og skorsten end andre træsorter. Langt de fleste kan sagtens fyre med avnbøg, men har du problemer med at tænde op eller ”holde liv” i andre træsorter, skal du ikke vælge avnbøg. Avnbøg er generelt lidt dyrere end fx bøg, men læg mærke til at brændværdien er 10% højere. Brændværdi 640 (kg per m3 tørstof)

Hvordan opmåles brænde?

Rummeter
Savet og kløvet brænde, der er stablet i en brændestabel der måler 1 x 1 x 1 meter. I brændetårnene fra Dansk Brændesalg er der ca. 1,8 rummeter, brændet er savet i 25 cm længde og kløvet efter miljøstyrelsens og brændeovnsproducenternes anbefalinger; de fleste stykker er 6-12 cm i diameter. Brændet er stablet relativt tæt. Dette er den eneste korrekte betegnelse for stablet, forarbejdet brænde

Skovrummeter
En skovrummeter er et begreb der benyttes om en stabel træstammer, der ikke er savet eller kløvet. Der er reelt mindre brænde i en skovrummeter end i en almindelig rummeter.
Begrebet bør ikke benyttes, hvis der er tale om forarbejdet brænde da tallet så er misvisende for hvor meget træ man reelt modtager.

Kasserummeter
Begrebet bruges om brænde der er forarbejdet, dvs. savet og kløvet, men ikke stablet. Én kasserummeter svarer til at du fylder en kasse med brænde der smides ”hulter til bulter” ned i en kasse der måler 1 x 1 x 1 meter. Som tommelfingerregel kan du forvente at 1 kasserummeter svarer til 0,6 rummeter stablet brænde. Bemærk at der er en vis usikkerhed med omregningsfaktoren som beror på hvor lange stykkerne er og hvordan de tilfældigvis havner, når de smides. Begrebet bør ikke benyttes om andet end løst (ikke stablet) brænde der er savet og kløvet..

 

Hvordan leveres brændet?

Levering er inklusive i priserne på hjemmesiden. Dog kun med levering til postkasse/fortov/matrikelskel. Vi har mulighed for at benytte flere, forskellige fragtførere. Hvis du har kørefaste fliser og der er plads, kan du mod et tillæg får brændet kørt på plads med en elektrisk palleløfter. Fliserne skal ligge jævnt og kunne holde til vægten. Sne og is kan palleløfteren ikke køre på, så det er nedvendigt at der er ryddet og saltet, hvis du får leveret mens der er frost og sne.
Enkelte steder har vi mulighed for at levere med en "lettere terrængående" palleløfter. Den kan køre på grus mv. Der er grænser for hvor stejle stigninger elektriske pallelløftere kan forcere, så hvis din indkørsel er meget stejl, er det ikke sikkert brændet kan stilles som ønsket.
Det er sjældent chaufførerne må give op, men når det sker, er det typisk fordi kørevejen ikke er egnet til almindelige lastbiler (4 meter frihøjde og bredde) eller fordi garage ikke er høj nok. Vores paller er generelt 210 cm høje, så der skal være minimum 215-220 cm frihøjde for at pallen kan gå under.