Brænde og miljø

Mere ærlighed og flere nuancer i brændeovnsdebatten, tak!

 

Dansk Brændesalg er belvet meldt til Forbrugerombudsmanden, fordi vi her på siden har skrevet at man kan fyre med "grøn samvittighed", hvis man bruger en "miljøvenlig brændeovn sammen med godt, tørt brænde" Det er imidlertid forbudt at bruge ordet miljøvenlig i sammenhæng med brænde, for "rådet for grøn omstilling" har fået overbevist politikerne om, at brænde ikke er bæredygtigt. Vores brænde må derfor ikke markedsføres som miljøvenligt eller bæredygtigt, uanset om vi har en FSC certificering og en meget fin plan for tilvækst i den skov vi henter råtræet i. Det er "Rådet for grøn omstilling som har anmeldt os og en lang række andre virksomheder til forbrugerombudsmanden.
Herunder kan man læse hvem "Rådet for grøn omstilling" er. 
Indtil der hersker lidt mere fornuft og ærlighed i debatten, må vi så nøjes med at markedsføre vores brænde som "produceret med omhu". Så må kulkraftværkerne producere strøm og bilde os ind at det er et grønt alternativ.

I den seneste tid, er brændeovne og fyring med brænde blevet udsat for en unuanceret hetz.
Lad os først og fremmest fastslå, HVEM der udgiver de fleste af de informationer, som bruges af presse og politikere."Rådet for grøn omstilling", som tidligere kaldte sig "Det økologiske råd", er hverken grønne, økologiske eller et råd, men det skal medgives at navnet er genialt. Man forledes til at tro at her er tale om et uvildigt råd, som varetager miljøets interesser. Desværre er sandheden at "det økologiske råd" i stor udstrækning er financieret af "Dansk Energi", som dækker over fjernvarmeværker og kraftværker. Har disse en interesse i at få nedlagt brændeovne og i stedet sælge fjernvarme eller el-varme? Uvildige? Når jeg ser, hvilke artikler "Rådet for grøn omstilling" offentliggører, kan jeg ihvertfald konstatere, at der ganske konsekvent postes artikler, som - i bedste fald - er temmelig unuancerede, og som efterlader mig med tanken om rendyrket lobbyisme.
Den seneste fortælling er at brændeovnsrøg står for 70% af den samlede udledning og dræber 600 mennesker i Danmark hvert år. Det er et fuldstændig absurd postulat og der er IKKE videnskablig belæg herfor. Fakta er: Ca. 80% af den partikeludledning, som kan måles i København, stammer fra Østeuropa. Den kan vi ikke umiddelbart gøre noget ved, men tilbage står de sidste 20% som det er naturligt at have fokus på. Det er i den sammenhæng vigtigt at bemærke, at de 20% er den samlede, danske udledning fra biler, busser, lastbiler, industri, kraftværker, landbrug, brændeovne, gas-grills, cigaretter, Creme Brulee brænderen osv. Google har målt partikelforureningen i København og resultatet var - ganske entydigt - at partikelforureningen særligt findes på og omkring store indfaldsveje, i centrum og særligt i myldretiden. IKKE i villakvartererne, hvor brændeovnene jo oftest er. Alt tyder dermed på at trafikken er den største synder. Hertil kommer at brændeovnspartikler består primært af uorganiske forbindelser, herunder sulfat, som den menneskelige organisme slet ikke optager, men udåndes igen. Dieselpartikler  er polyaromatiske kulbrinter. Disse er direkte kræftfremkaldende. 
Skal vi så afvikle trafikken? Eller skal vi søge udvikling? Skal vi afvikle brændeovne? Eller skal vi søge udvikling? Fakta er i hvert fald at Danske Brændeovnsproducenter er langt forud for deres tid, idet de moderne brændeovne udvikler langt mindre end de tilladte grænseværdier. Der bliver fortsat givet skrotningspræmie, hvis man skifter sin gamle brændeovn ud med en ny, energieffektiv brændeovn. Der oplyses til stadighed om hvordan man fyrer korrekt - alt sammen tiltag, som gør det ganske fornuftigt at fyre i brændeovn. Vi mangler sådan set kun at sikre at der kun bliver fyret med tørt (nok) brænde. Desværre sælges der fortsat brænde som "ovntørret", men hvor fugtindholdet er for højt til den bedst mulige miljømæssige forbrænding. Max. 18%. Skal vi så afvikle brændeovne og straffe folk der i god tro har købt "ovntørret brænde" eller afvikle en hel branche af brændeovnsproducenter? Eller skulle vi fortsætte den gode udvikling og måske kigge på at indskærpe overfor forhandlerne at hvis ordet "tørt" i en eller anden form indgår i varebetegnelsen, så er det max 18% - og er det højere er det en overtrædelse af markedsføringsloven og produktansvarsloven. Vi mangler bare vilje til at holde sælgere af for vådt brænde til ansvar. Det må ikke kunne svare sig at sælge for vådt brænde. 

Har du en moderne brændeovn? Fyrer du med brænde der er max 18% fugt i? Følger du rådene på www.fyrfornuftigt.dk ? Hvis du kan svare ja til alle tre, så gør du det godt!

Jeg er ivørigt ikke uvildig i debatten. Jeg driver www.danskbraendesalg.dk og har således en væsentlig interesse i debatten. Modsat visse andre aktører, vedstår jeg gerne hvem jeg er, og hvilke interesser jeg har.  

Tommy Bruus-Jensen
Dansk Brændesalg