Betingelser og vilkår

Leveringsbetingelser: 
Dansk Brændesalg leverer til hele Danmark (undtaget herfra er Bornholm og ikke-brofaste øer). Der kræves fast kørevej for lastbiler hele vejen frem til matriklen. Det betyder mindst 4 m fri-højde og -bredde. Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte os. Bestiller du til en adresse, hvor lastbilen ikke komme frem til, anses levering som udført, også selvom chaufføren må aflæsse andetsteds eller returnere varen til fragtcentral. Vær især opmærksom på at udhængende grene, helt op i 4 meters højde.


Generelt omkring levering: 
Brændet bliver leveret med eksterne fragtmænd. Aflæsning foregår med læssebagsmæk/el-palleløfter.


For ordrer bestilt med "ekspres levering":
Varer bestilt inden kl. 11 leveres til kantsten/matrikelskel indenfor 1-2 hverdage. Der leveres med 18 meter lang lastbil. Denne levering kræver god plads til lastbilen og kan IKKE benyttes til fx. sommerhusområder og andre steder, hvor pladsen er begrænset. Særlige ønsker om placering kan ikke forventes efterkommet, idet der som udgangspunkt kun leveres til kantsten. Hvis ikke fragtmanden kan komme frem til adressen, returernes pallen til Danske Fragtmænds fragtcentral, hvorfra den kan afhentes efter aftale. Er du i tvivl om du skal vælge denne fragtform er du velkommen til at kontakte os for vejledning. Afhængig af palleantal kan der være gebyr på ekspres levering.

Aflæsning og placering: 
Hvis du ønsker at få placeret brændet et bestemt sted, vil chaufføren gøre en stor indsats for at opfylde dit ønske. Det er dog altid chaufføren der afgør, hvad der kan lade sig gøre. Det skal tages hensyn til køreunderlag mv. Placeringsanvisningen kan anføres i kommentarfeltet undervejs i bestillingen. Bemærk, at vi kun garanterer levering til matriklens skel og dette under forudsætning af der er egnet kørevej for lastbil frem til matriklen. Evt. ønske om levering inden for skel er således muligt, hvis det er bestilt og når chaufføren vurderer, det kan lade sig gøre. Chaufførens arbejde inden for matriklen må ikke overstige 5 minutter. Bemærk, at en palleløfter ikke kan køre på andet end plant, fast køreunderlag, fx fliser eller asfalt. Den kan heller ikke køre på sne/is. Hvis ikke der er ryddet/saltet, fast underlag, kan fragtmanden kun levere ved bagenden af lastbilen. Ved leveringer på grus, er der risiko for at pallen vælter ved aflæsningen. Det er på kundens risiko at der foretages aflæsninger på grusvej. Der ydes således ikke erstatning for væltede paller.


Leveringstidspunkt: 
Det er ikke muligt at ønske en bestemt leveringsdato. En del af prisaftalen med fragtmanden er, at han har op til 8 (hver)dage til levering. Dette for at sikre, at ruterne planlægges optimalt. Det er sund fornuft for både økonomi og miljø. Har du brug for en mere nøjagtig leveringstid, kan du bestille "ekspres levering", her leveres varerne indenfor 1-2 hverdage (ved bestilling inden kl. 11)
Produktinformation: 
På Dansk Brændesalg oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en e-mail til Dansk Brændesalg på salg@danskbraendesalg.dk.


Priser: 
Vi har accepteret din bestilling, når vi afsender din ordre. Du modtager e-mail herom. Alle angivne priser er inklusive 25 % moms. Priserne er dagspriser. Når du handler med danskbraendesalg.dk, indgås aftaler på dansk.
 Hvis du ønsker, at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en e-mail til salg@danskbraendesalg.dk.

Bestilling: 
Præsentation af varer sammen med en pris på Dansk Brændesalg er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre brug af tilbud.

Betaling: 
De kontooplysninger, du indtaster ved køb af varer, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), som det kun er dig og PBS, der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto, så snart varen afgår fra Vodskov Brændesalg, vælger du at modtage varen med efterkrav, betales beløbet kontant ved modtagelse af varen.
På danskbraendesalg.dk kan der betales med:
  • Dankort
  • eDankort
  • Bankoverførsel (+ kr. 49)
  • EAN Faktura, kun for offentlige institutioner (+ kr. 75)
Der tages ikke gebyr ved betaling med kort på danskbraendesalg.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse: 
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde, til Køber. Køber accepterer med sin bestilling, at Dansk Brændesalg har overleveret varen, når varen leveres på den anviste adresse - dette uagtet om der er kvitteret for varen eller ej. Køber accepterer, at varen stilles på leveringsadressen uagtet vejrlig. Brænde som er blevet fugtigt af nedbør efter leveringen, anses ikke som fejlbehæftet og henstår således efter leveringen på købers risiko.
 

Reklamation:
Dansk Brændesalg yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra leveringsdato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening/opbevaring, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen, eller kopi heraf, skal fremvises til Dansk Brændesalg i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Dansk Brændesalg inden rimelig tid. Ellers kan køber miste sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.
Varen sendes efter forudgående aftale til:
Dansk Brændesalg ApS
Halsvej 81
9310 Vodskov
Varer sendt uden forudgående aftale, per efterkrav eller lignende nægtes modtaget

Ansvarsfraskrivelse og garanti: 
Dansk Brændesalg har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Dansk Brændesalgs kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Dansk Brændesalg. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes køber handling eller undladelse eller forhold, som ligger uden for Vodskov Brændesalgs kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende, samt forsinkelser opstået mens varen er i fragtmandens varetægt. Dansk Brændesalg afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for køber.
 

Fortrydelsesret: 
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fristen udløber 14 dage efter du har modtaget din vare.
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved email: salg@danskbraendesalg.dk, per telefon: +45 50 50 14 50 eller ved fremsendelse af brev til Dansk Brændesalg ApS, Halsvej 81, 9310 Vodskov. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.  Du kan også vælge at benytte en standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du her.
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.
 
Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.
Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.
Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
 
 
Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for alle pallevarer.
Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 700 DKK per palle.
 
 
Varer undtaget fortrydelsesretten
Alle varer solgt via www.danskbraendesalg.dk er omfattet af fortrydelsesretten.
 
Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.
 
Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.
 
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.
 
Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
 
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
 
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.
 
Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
Dansk Brændesalg ApS
Halsvej 81
9310 Vodskov
 
Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse efter forudgående aftale.
 
 
Hvad skal jeg sende med tilbage?
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.
 
Bemærk! Vi modtager ikke forsendelser sendt pr. efterkrav.
 
 
Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)
 
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.
 
Når du handler på www.danskbraendesalg.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
 
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
 
Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
 
Vi sørger for afhentning af varerne eller refunderer rimelige fragtomkostninger
Ofte vil Dansk Brændesalg ApS forestå afhentning af defekte varer via fragtmand. Det er et krav for returnering, at varen er emballeret forsvarligt, så den er egnet til fragt. Efter aftale kan det også være muligt selv at forestå returnering. I sådanne tilfælde og hvis reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.
 
Varen sendes til:
Dansk Brændesalg ApS
Halsvej 81
9310 Vodskov
 
Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os
Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.
 
Bemærk! Vi modtager ikke forsendelser sendt pr. efterkrav eller lignende.
 
Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering og faktura for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder.
Hvis du fortryder købet, skal varerne sendes til:

Dansk Brændesalg ApS 
Halsvej 81 
9310 Vodskov


Tvist:
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte (indsæt kontaktinformation for relevant person/enhed i webshoppen). Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
 
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk
 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her -
http://ec.europa.eu/odrHvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte (indsæt kontaktinformation for relevant person/enhed i webshoppen). Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:


Forbehold for ændringer:
Dansk Brændesalg forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.


Leveringstider: 
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid inden for max. 8 hverdage. Det er naturligvis en forudsætning, at vejene er fremkommelige.


Misbrug: Misbrug af tekst, billeder og andet fra Dansk Brændesalg medfører politianmeldelse.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik): 
For at du kan indgå aftale med os på danskbraendesalg.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer    
  • E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Dansk Brændesalg ApS og opbevares i fem år i henhold til loven, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og de ansatte for Dansk Brændesalg ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på danskbraendesalg.dk er Dansk Brændesalg ApS. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til danskbraendesalg.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos Dansk Brændesalg ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse med dette rettes til Dansk Brændesalg ApS via e-mail salg@danskbraendesalg.dk 

Cookies: 
På danskbraendesalg.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.


Logstatistik: 
Vi bruger en logstatistik på danskbraendesalg.dk, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere danskbraendesalg.dk.
 
Links: